اموزش ترکیب رنگ
اموزش ترکیب رنگ 02
اموزش ترکیب رنگ building painting banner2
اموزش ترکیب رنگ color sargarm com 6 670x430
اموزش ترکیب رنگ emolosion
اموزش ترکیب رنگ kitchen painting

نقاشی ساختمان رنگ آمیز، متخصص انواع شیوه های نقاشی ساختمان

در این ستون چند نمونه از ترکیب مناسب رنگ ها در نقاشی ساختمان معرفی میشود: 

 

     1_بژ/خاکستری +زرد انبه ای :دو رنگ نسبتا خنثی که بخوبی باهم ست میشود.

    2_نارنجی خرمالویی+نوک مدادی:این ترکیب(تا زیبای و هماهنگی اش را تا با چشم نبینید باور نمیکنید)

   3_