نصب کاغذ دیواری
نصب کاغذ دیواری 02
نصب کاغذ دیواری building painting banner2
نصب کاغذ دیواری color sargarm com 6 670x430
نصب کاغذ دیواری emolosion
نصب کاغذ دیواری kitchen painting

نقاشی ساختمان رنگ آمیز، متخصص انواع شیوه های نقاشی ساختمان

نصب کاغذ دیواری روی گچ و رنگ

کاغذ دیواری به راحتی روی گچ و رنگ نصب می شود , برای نصب آن صرفا نیاز به چسب کاغذ دیواری است. اگر دیوار ترک خورده باشد یا تکه هایی از گچ و رنگ دیوار کنده شده باشد، باید قبل از نصب کاغذ دیواری، زیر سازی لازم انجام شود. همچنین اگر دیوار قبلا خیس بوده و گچ و رنگ آن ریخته نیاز به زیرسازی قبل از نصب کاغذ دیواری دارد. زیرسازی خرابی های دیوار گچی و رنگی زیاد زمان بر نیست و سریعا انجام می شود.

 

نصب کاغذ دیواری روی کاغذ دیواری

کاغذ دیواری روی کاغذ دیواری نصب نمی شود. اگر کاغذ دیواری را روی کاغذ دیواری بچسبانید، بعد از مدت کوتاهی از آن جدا میشود. به همین دلیل قبل از نصب، باید کاغذ دیواری های موجود روی دیوار را کند، زیرسازی را انجام داد و سپس کاغذ دیواری جدید را نصب کرد. 

کندن کاغذ دیواری از کارهای نصاب کاغذ دیواری است. نصاب با استفاده از آب و کاردک کاغذ دیواری را از دیوار جدا کرده و سپس با خیس کردن چسب کاغذ، آنرا نیز از دیوار جدا می کند. پس از گذشت زمانی کوتاه، دیوار خشک شده و آماده نصب کاغذ دیواری می شود. این زیرسازی معمولا زمان بر بوده و هزینه بیشتری دارد.

 

نصب کاغذ دیواری روی کاشی

بعضی اوقات لازم است که کاغذ دیواری روی دیواری نصب شود که کاشی یا سرامیک دارد (مانند قسمتی از دیوار آشپزخانه). نصب کاغذ دیواری روی کاشی امکان پذیر است، به این شرط که ابتدا شیارهای بین سرامیک پر شده و دیوار کاملا صاف شود. نصاب این کار را با بتونه انجام می دهد. به این ترتیب که ابتدا با بتونه و کاردک، شیارهای خالی بین کاشی را پر کرده و و شیارها و کاشی ها را هم سطح می کند. سپس بعد از یک ساعت دیوار کاملا خشک شده و آماده نصب کاغذ دیواری می شود.

 

نصب کاغذ دیواری روی دیوار نم دار

متاسفانه دیوار خیلی از خانه ها نم دارد , نصب کاغذ دیواری روی چنین دیواری توصیه نمی شود. اما اگر حتما میخواهید که دیوار را کاغذ دیواری کنید و امکان خشک کردن دیوار هم نیست ، باید کاغذ دیواری اتخاب کنید که بهترین کیفیت را داشته باشد. اگر جنس کاغذ دیواری مرغوب باشد، با وجود نم مداوم دیوار، پوسیده و کنده نمی شود. تنها مشکلی که بوجود می آید این است که لکه های آب (در قسمت های خیس دیوار) کم و بیش از روی کاغذ دیواری مشخص است. یعنی رنگ کاغذ دیواری در آن قسمت ها تیره تر نشان می دهد. برای رفع این مشکل نیز می توان برای دیوار نمناک، کاغذ دیواری تیره رنگ انتخاب کرد.

 

نصب کاغذ دیواری روی کمد و در چوبی

کاغذ دیواری به راحتی روی چوب می چسبد و نیاز به زیرسازی ندارد. مگر آنکه قسمتی از چوب یا ام دی اف کنده و یا شکسته شده باشد که در این صورت، نصاب باید ابتدا خرابی ها را درست کرده و سپس کاغذ دیواری را بچسباند.

 

نصب کاغذ دیواری روی کمد و در فلزی

نصب کاغذ دیواری روی کمد و در فلزی امکان پذیر است. اما اگر سطح فلز برآمدگی داشته باشد، قابل ترمیم نیست و کاغذ دیواری نیز به همان صورت روی آن نصب شده و در یا کمد بعد از نصب کاغذ دیواری نیز برآمدگی را نشان می دهد. نصب کاغذ دیواری روی فلز، نیاز به زیرسازی ندارد، مگر آنکه از قبل کاغذ دیواری روی آن باشد که در این صورت باید ابتدا کاغذ دیواری قبلی را جدا کرد.

 

انواع کاغذ دیواری || حباب کاغذ دیواری || چگونه کاغذدیواری را تمیز کنیم؟ || چه طرح و رنگی برای کاغذ دیواری استفاده کنیم؟